Home - Netwerk en platform

Netwerk en platform

Anti.Anti. wilt de culturele eilanden die deze regio rijk is verbinden. We definieerden netwerkvorming in het creatieproces als ons basisprincipe. De reflex moet zijn om bij elk project naar unieke samenwerkingen op te starten met intensiteiten naargelang wens en project. De samenwerkingen zoeken naar de expertise van verschillende partners en zetten daarop in.

In de pijplijn

Netwerk en platform

Inspiratiefonds

Niet enkel het ondersteunen maar ook inspireren van jonge kunstenaars en creatievelingen. Dit door niet alleen financiële ondersteuning te voorzien i.f.v. productie de kunstwerk en een correcte verloning, maar door tevens een budget en ruimte te voorzien voor persoonlijke inspiratie-momenten (lezingen, gesprekken, workshops, bezoeken,…). M.a.w. een opportuniteit voor vaak ontastbare investeringen die toch een blijvende indruk nalaten en kunnen leiden tot nieuwe inzichten en stappen in het eigen werk.

Voorbije projecten

Netwerk en platform

Het Eerste Netwerk

In 2014 organiseerden we 6 event in en rond Café Thor in Waterschei met als doel 8 lokale creatievelingen te inspireren en activeren.

Verder lezen